สาวิกาสิกขาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรา...

Read more

  หนังสือรวมบ...

Read more

sksl-news

Read more...

 

savika-year58

สาวิกาสิกขาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

มหาวิชชาลัยธรรมเพื่อเยียวยาสังคม

กำลังเปิดรับสมัครนิสิต ปริญญาโท รุ่นที่ ๘  หลักสูตรพุทธศาสตร์และศิลปะแห่งชีวิตประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


คุณสมบัติผู้สมัคร : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขาวิชา
เรียนระบบ Block Course (เฉพาะเสาร์และอาทิตย์)  ที่ เสถียรธรรมสถาน ถนนวัชรพล (รามอินทรา ๕๕)
สนใจติดต่อ ๐๒-๕๑๙-๑๑๑๙, ๐๘๐-๒๘๘-๔๙๓๑, ๐๙๖-๗๕๒-๐๓๓๒, ๐๘๑-๔๘๓-๔๗๕๕, ๐๘๖-๓๙๐-๗๑๐๘ และ ๐๘๑-๗๒๑-๖๙๖๑ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
E-mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 

>> pdf ตัวอย่างวิชาเรียน (หน้า ๔๒-๔๕) <<

>> doc ดาวน์โหลดใบสมัคร <<